Jakub Nowicki – Chicago Lightning U15 – Academy Boys – 230418-023080